Cold-Calling Championship

Voor de échte durfals bieden we deze intensieve, modulair opgebouwde training aan. In acht modules en evenzovele dagdelen (uitgesmeerd over twee à drie maanden) leren deelnemers alle fijne kneepjes van het koud acquireren. Via talloze voorbeelden en praktische oefeningen werken we samen toe naar het ultieme doel: live bellen met mogelijke nieuwe klanten, uiteraard gevolgd door een positief-kritische evaluatie.

Behalve gezamenlijke groepstraining kent de Cold-Calling Championship ook ‘Blended-Learning’. Vanaf het begin van de training wordt er namelijk tevens een on-line leeromgeving gecreëerd, speciaal voor de betreffende groep. Hierin kunnen deelnemers onderling en met ondergetekende communiceren over de training. Hierin worden regelmatig relevante video’s gezet, zodat deelnemers die op hun eigen tijd kunnen bekijken. Worden handouts geplaatst als naslagwerk en worden extra oefeningen en/of vragen aangeboden. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld hun eerder opgenomen gesprekken in deze leeromgeving plaatsen, met als doel om daar feedback op te krijgen van de trainer. Blended Learning zorgt voor een intensievere focus op acquisitie dan alleen maar tijdens de trainingsdagen.

In totaal bestaat het Cold-Calling Championship zoals gezegd uit acht modules:

  • In de modules 1 en 2 maken de deelnemers uitgebreid kennis met RATRACE, oftewel de zeven ingrediënten voor succesvolle koude acquisitie.
  • In modules 3 en 5 wordt LinkedIn besproken als acquisitietool. Hoe moet je profiel eruit zien om beter gevonden te worden? Hoe kun je LinkedIn gebruiken als omzetmachine, als leadgenerator? Niet alleen theorie maar ook daadwerkelijk aan de slag met profiel aanpassen en met leads genereren. Ter voorbereiding wordt er een schriftelijke LinkedIn profiel-analyse gedaan van alle deelnemers.
  • In de modules 4, 6 en 7 gaan deelnemers zélf aan de slag met het LIVE bellen van prospects. Dit is het moment waarop het eerder geleerde in de praktijk toegepast gaat worden. Confronterend maar verhelderend en leerzaam.
  • In module 8 ten slotte blikken we terug op de voorgaande modules en krijgt elke deelnemer individuele schriftelijke verbeterpunten mee.

Waar het effect van een- of tweedaagse training na een tijdje nog wel eens wil wegebben, draait bij dit intensieve trainingstraject alles om borging en duurzame gedragsverandering. Met als resultaat: de structurele inzet van koude acquisitie als effectieve manier om meer business te genereren.

Het Cold-Calling Championship bestaat standaard uit acht dagdelen, maar kan in overleg met u ingekort of juist uitgebreid worden. Desgewenst breiden we de Cold-Calling Championship bijvoorbeeld uit met enkele terugkomdagdelen, twee en vier maanden na de eindevaluatie.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een op maat gesneden training voor uw medewerkers? Neem dan gerust contact op.

Zoeken