Beursleads nabellen

Beursleads nabellen

Een beurs is pas succesvol voor u als exposant als de beurs ook nieuwe contacten en leads heeft opgeleverd. Goed nieuws dus als de standbemanning met veel leads terugkomt naar de zaak, maar wat gaan ze er vervolgens mee DOEN? Komen ze op de ‘TO-DO’ stapel of gaan ze er (direct) actief mee aan de slag en de beursleads nabellen?

Om ervoor te zorgen dat uw commerciële staf de leads van de beurs gaat verzilveren bieden wij de training ‘Beursleads nabellen’ aan. Tijdens een intensief dagdeel training bereiden wij uw commerciële mensen voor op het doeltreffend en efficiënt nabellen van de contacten die gelegd zijn tijdens de beurs.

In grote lijnen ziet dit dagdeel van 4 uur er als volgt uit:

De acquisitie RATRACE (eerste 2 uur)

  • R esearch (voorbereiding op nabellen leads)
  • A nder Centraal
    • Gespreksstructuur (incl. oefening)
  • T iming (goede dagen/tijdstippen om na te bellen)
  • R apport (‘klik’ krijgen)
  • A fspraak verkopen (het doel)
  • C oncentratie (hoe kun je optimaal presteren?)
  • E nthousiasme (hoe krijg je dat in je stem?)

Om te komen tot een goed script dienen de deelnemers aan de training vooraf een script te maken, aan de hand van de structuur zoals beschreven in Victor’s boek ‘Koud Bellen: Brrr…’, dat gratis is te downloaden. De scripts zijn slechts een leidraad voor het nabellen, vooral géén in beton gegoten tekst die opgelezen moet gaan worden…

LIVE-calling (tweede 2 uur)

Uw commerciële team gaat in groepen van 2 LIVE bellen met de prospects/leads van de beurs waar ze vooraf research op hebben gedaan. Gesprekken worden opgenomen en daarna geëvalueerd.

Aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers voor deze training bedraagt acht personen.

Planning

Deze training dient binnen één week na afloop van de beurs plaats te vinden, zodat er vrijwel direct gebeld kan worden als de beurs afgelopen is.

Combinatie andere training

Deze training wordt vaak gecombineerd met de training ‘Beurstraining‘ die door Marjolein Jacobs van Eigen-Wijs wordt verzorgd. Meer informatie over deze beurstraining vindt u hier.

Meer informatie?

Indien u meer wilt weten, neem dan contact met me op voor een op maat gemaakt voorstel via het contactformulier of via victor@acquiro.nl of 040-2028039.

Zoeken