LinkedIn Excellence Programma: jouw weg naar beter salesresultaat

Omdat training niet altijd voldoende blijkt te zijn om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk ander gedrag vertonen, is het LinkedIn Excellence programma ontwikkeld. Hierbij staat ‘borging‘ voorop; zorgen dat de geleerde kennis en vaardigheden daadwerkelijk ingezet worden om de gewenste resultaten te bereiken.

Dit programma, met een doorlooptijd van circa drie maanden, bestaat uit een aantal onderdelen die gezamenlijk zorgdragen voor het behalen van de vooraf gedefinieerde doelstellingen van de organisatie.

Social Selling traject

1. Doelstellingen LinkedIn Excellence Programma definiëren

Samen met het voor sales verantwoordelijke management wordt eerst bepaald welke concrete (SMART-geformuleerde) doelen dit programma dient op te leveren en welke KPI’s daarvoor gehanteerd worden. Doelen die te maken hebben met vier resultaatgebieden:

  • Nieuwe klanten werven
  • Omzetverhoging
  • Naamsbekendheid verhogen
  • Zichtbaarheid verhogen

Op basis hiervan wordt een LinkedIn-dashboard ontwikkeld om deze doelstellingen per individuele medewerk(st)er te monitoren.

Nadat dit dashboard door de organisatie is geaccordeerd, zal er tijdens de hiernavolgende intake een ‘nulmeting’ plaatsvinden per deelnemer.

2. Intake deelnemers

Ter voorbereiding van het programma zal er met elke deelnemer een persoonlijke (online) intake plaatsvinden.

3. Profielcheck

Ter voorbereiding op de training maak ik van iedere deelnemer een profielcheck, waarbij ik kijk naar de belangrijkste aspecten van het profiel voor betere vindbaarheid.

4. Training Social Selling on LinkedIn

Het programma gaat vervolgens voor de deelnemers beginnen met een training (6 uur) over ‘Social Selling on LinkedIn’; de ‘kern’ van het programma.

Social Selling LinkedIn programma

Het programma behelst in grote lijnen een viertal onderdelen:

  1. Profiel optimalisatie: vaker en beter gevonden worden door prospects
  2. Content strategie: waar moet een goede post aan voldoen? Welke content kun je maken?
  3. Prospects vinden en filteren in de enorme database van LinkedIn
  4. Prospects effectief benaderen op LinkedIn

Voor de details van het programma verwijs ik graag naar deze pagina

5. 1e resultaatmeting LinkedIn Excellence Programma

Nadat de deelnemers de training hebben gevolgd, is het tijd om de eerste resultaten van het LinkedIn excellence programma te gaan meten. De deelnemers gaan hun eigen dashboards vullen met relevante gegevens. Ik zal ze daar tijdens een gezamenlijke online bijeenkomst van circa één uur bij ondersteunen.

Social Selling programma dashboard

(Illustratief; dashboard wordt per klant bepaald)

6. Individuele coaching/ondersteuning

Nadat de initiële training is gegeven en de eerste resultaten zijn geanalyseerd, komt er een individuele coachingsdag om de deelnemers te helpen de verwachte resultaten van het programma te gaan realiseren en om LinkedIn onderdeel te laten zijn van hun dagelijkse/wekelijkse routine.

Tijdens deze dag schuif ik bij iedere deelnemer individueel aan om een aantal zaken met hem/haar te bespreken/overleggen en te coachen.

7. 2e resultaatmeting/monitoring

Nu de training en de individuele coaching/ondersteuning achter de rug zijn, gaan de deelnemers opnieuw hun eigen dashboards invullen.

Mijn analyse van de dashboards bespreek ik met het management en waar nodig zal door het management bijgestuurd worden.

8. Terugkomdagdeel plenair

Na de tweede resultaatmeting vindt er een terugkomdagdeel plaats.

De onderwerpen die tijdens dit dagdeel langskomen worden bepaald aan de hand van de openstaande vragen die naar voren komen tijdens de individuele ondersteuning, de resultaatmetingen en de besprekingen met het management.  Tevens wordt bij de deelnemers geïnventariseerd waar op dat moment behoefte aan is.

9. Eindresultaatmeting

Nu het programma ten einde loopt, zal voor de derde en laatste keer een resultaatmeting gedaan worden.

Daarmee wordt het programma afgesloten en is het aan het management om de resultaten blijvend te borgen in de organisatie.

Resultaten van het LinkedIn Excellence programma

Na afloop van het LinkedIn Excellence programma beschikt het team over de vaardigheden om LinkedIn effectief in te zetten als leadgenerator en zal het team daardoor meer en eenvoudiger nieuwe klanten werven en/of nieuwe onderdelen aanboren bij bestaande klanten. Tevens zal er een betere samenwerking ontstaan tussen marketing en sales op dit gebied.

Doelgroep

De primaire doelgroepen voor dit programma, zijn:

  • Salesmensen
  • Business-developers

Het maximum aantal deelnemers per groep voor dit programma is 12. Mocht het aantal geïnteresseerden binnen de organisatie daar bovenuit komen, dan is het aan te bevelen meerdere groepen te maken.

Voor meer informatie of een offerte-aanvraag, kun je contact opnemen via victor@acquiro.nl, het contactformulier op deze site of bel me op 040-2028039.

Back To Top
Zoeken

Ontdek de Virtuele Acquisitie Assistent

Krijg hier toegang tot je eigen ChatGPT Acquisitie Assistent die je helpt met al je vragen over acquisitie

Vraag de VAA op!