Disclaimer en cookies

Disclaimer

Acquiro besteedt uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de gegevens op zijn website. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Acquiro is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

Copyright

Acquiro behoudt zich het auteursrecht van de op de website afgebeelde beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is dan ook niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Acquiro.

Zoeken