Het ‘Bel-me-niet’-register

Bel Met Niet Register

HET ‘BEL ME NIET’ REGISTER

Eind 2009 heeft Nederland het ‘Bel-me-niet’ register ingevoerd. Daarmee probeert de overheid de teugels aan te halen met betrekking tot de door veel consumenten als ‘overlast’ ervaren activiteiten van telemarketing bureaus (callcenters). Consumenten die niet meer gebeld wensen te worden voor telefonische aanbiedingen van telemarketeers, kunnen zich sindsdien inschrijven in dit register en dat hebben ze dan ook massaal gedaan. Begin 2014 zijn er meer dan 8 miljoen ingeschrevenen in het register…  

Bedrijven die telemarketing plegen op consumenten dienen vooraf het register te raadplegen of de namen van de te benaderen personen al dan niet in het register voorkomen. Indien een persoon in dit register voorkomt, is de betreffende organisatie wettelijk in overtreding op het moment dat men deze persoon tóch telefonisch benadert.

Daarnaast is de telemarketeer verplicht om een gebeld persoon te vragen of hij of zij nog een keer gebeld mag worden door de betreffende organisatie. Bovendien is men verplicht om te vragen of de betreffende persoon wellicht in het Bel-me-niet register wil worden ingeschreven.

Wat betekent dit alles voor salesmensen en professionals die koude acquisitie doen? In eerste instantie lijkt het register voor telemarketeers die met bedrijven bellen, geen problemen op te leveren. Het gaat immers om bescherming van de consument tegen irritatie door telemarketing. De wet heeft echter bepaald dat onder consumenten ook een aantal andere (natuurlijke) personen vallen, namelijk (onder andere):

  • VOF’s
  • Maatschappen
  • Eénmanszaken
  • Wanneer jouw belbestanden dus ook bovenstaande organisaties herbergen, zul je dus wel degelijk het register dienen te raadplegen in hoeverre deze bedrijven er in voorkomen. Voor een uitgebreide instructie hoe het register te raadplegen is, verwijs ik hier naar de site www.bel-me-niet.nl

Bestaande klanten en het register

De Wet heeft bepaald dat bestaande klanten nog wél telefonisch benaderd mogen worden door telemarketeers, mits het dan om eenzelfde soort product of dienst gaat als eerder afgenomen is. Dit kan dus betekenen dat je als persoon of berdrijf in het register staat ingeschreven, maar tóch benaderd wordt door een telemarketeer; er moet dat evenwel sprake zijn van een bestaande klant-leveranciers relatie.

Bedrijven en het bel-me-niet register

Bovenstaande betekent dat BV’s en NV’s zich NIET kunnen registreren in het register; zij kunnen dus gebeld blijven worden. De vraag is of er ooit een register zal komen voor dit type bedrijven. Gezien het feit dat er voor de consument sinds een aantal jaren een dergelijk register bestaat en er bovendien voor bedrijven ook vanaf 2009 een spam-verbod van kracht is geworden, is het niet uit te sluiten dat er vroeg of laat een keer een ‘Bel-mijn-bedrijf-niet’ register zal komen. Persoonlijk zie ik nogal wat technische haken en ogen aan een dergelijk register, maar ik zou het toch niet willen wegwuiven. Issues waar men dan echter tegen aan loopt zijn:

  • Op bedrijfs-, functionaris- of persoonsniveau afgrendelen
  • Welke nummers af te grendelen: algemene nummers en/of doorkiesnummers
  • Verschillende handelsnamen van bedrijven
  • Positiewisseling van functionarissen

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven (voorjaar 2014), bestaat een dergelijk register echter nog niet.

Ontdek de Virtuele Acquisitie Assistent

Krijg hier toegang tot je eigen ChatGPT Acquisitie Assistent die je helpt met al je vragen over acquisitie

Vraag de VAA op!
Zoeken